W miejscowości  Zelwa, za mostem rozpoczynamy spływ i zarazem wpływamy na teren rezerwatu „Kukle”. Po ok. 6 km dopływamy do granicy polsko-litewskiej i już do końca spływu płyniemy wzdłuż granicy. Na tym odcinku Marycha jest rzeką graniczną. Płynąc Po prawej mijamy zabudowania wsi Budwieć. Jest to najładniejszy odcinek tej rzeki. Od tego momentu rzeka płynie szybszym nurtem, jest węższa, meandruje wśród starych drzew. Okolica staje się bardziej urokliwa Rzeka płynie wolnym nurtem i meandruje wśród starych drzew. Na trasie znajdują się powalone drzewa przez bobry  na skarpach widać słupki graniczne. Spływ kajakowy kończymy na prawym brzegu rzeki w miejscowości Stanowisko przy gospodarstwie usytuowanym przy samej rzece lub   dla wytrwałych płyniemy jeszcze 1,5km do byłej leśniczówki blisko trójstyku granic: Polski, Litwy, Białorusi. Długość spływu do Stanowiska – 16,7km a do leśniczówki 18,3 km