Rzeka Marycha

Marycha – rzeka na pograniczu polsko-litewskim. Jest lewobrzeżnym dopływem Czarnej Hańczy III rzędu (zlewnia Niemna). Powierzchnia zlewni wynosi 432,4 km², w tym 22,6 km² poza granicami kraju.
Zlewnia rzeki została ukształtowana przez zlodowacenie bałtyckie i charakteryzuje się zróżnicowaną rzeźbą terenu z licznymi jeziorami rynnowymi i wytopiskowymi oraz dużą ilością zagłębień wytopiskowych. Dolina rzeki jest szeroka, w dolnym odcinku zalesiona (Puszcza Augustowska). Źródła rzeki znajdują się w Polsce w okolicach Puńska (woj. podlaskie), przepływa przez Sejny, wpada do jeziora Pomorze, następnie stanowi granicę polsko-litewską, a dalej litewsko-białoruską; na północ od wsi Czertok wpada do rzeki Czarnej Hańczy, jako jej dopływ lewobrzeżny.

Opis proponowanej trasy:

W miejscowości  Zelwa, za mostem rozpoczynamy spływ i zarazem wpływamy na teren rezerwatu „Kukle”. Po ok. 6 km dopływamy do granicy polsko-litewskiej i już do końca spływu płyniemy wzdłuż granicy. Na tym odcinku Marycha jest rzeką graniczną. Płynąc po prawej mijamy zabudowania wsi Budwieć. Jest to najładniejszy odcinek tej rzeki. Okolica staje się bardziej urokliwa, rzeka płynie wolnym nurtem i meandruje wśród starych drzew. Na trasie znajdują się powalone drzewa przez bobry  na skarpach widać słupki graniczne. Spływ kajakowy kończymy na prawym brzegu rzeki w miejscowości Stanowisko przy gospodarstwie usytuowanym przy samej rzece lub   dla wytrwałych płyniemy jeszcze 1,5km do byłej leśniczówki blisko trójstyku granic: Polski, Litwy, Białorusi. Długość spływu do Stanowiska – 16,7km a do leśniczówki 18,3 km